Pans Acoustical Consultancy   >   Referenties   >   Akoestisch onderzoek VLAREM

In onderstaande tabel zijn onze voornaamste referenties gegeven voor akoestische onderzoeken voor VLAREM II.

Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse Overheid (LNE) kan u de teksten raadplegen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

U kan de teksten van het VLAREM ook handig raadplegen via de Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur en Energie.