Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Industrie   >   Windturbines

Windturbinegeluid - Pans Consultancy

De hinder door het geluid van windturbines wordt beperkt door middel van het wettelijk kader van VLAREM-II, Afdeling 5.20.6 (B.S. 21 maart 20121). Dit kader legt richtwaarden vast die gedifferentieerd zijn per gebiedsbestemming (gewestplan) en per periode (dag, avond en nacht). De strengste richtwaarden gelden in woongebied en de minst strenge in industriegebied. Voor de gebieden binnen een afstand van 500 m van KMO en industriegebied gelden aangepaste richtwaarden.

Het geluid van windturbines dient voorgenoemde richtwaarden te respecteren in de nabijheid van de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied. In geval de exploitant een meetcampagne laat uitvoeren van het achtergrondgeluid en het achtergrondgeluid hoger is dan de richtwaarde, geldt de hogere waarde van het achtergrondgeluid als norm. In dit geval moet ook de afstand van de windturbines tot de woningen meer dan 3 maal de rotordiameter bedragen.

Bij de milieuvergunningsaanvraag dient de exploitant via een geluidsstudie conformiteit aan te tonen met het wettelijke kader van VLAREM-II. Indien noodzakelijk bevat de geluidsstudie een beschrijving van de geluidsbeperkende maatregelen om de normen te kunnen halen.

Wat wij doen voor U

Geluidsmetingen windturbines voor VLAREM-II

Geluidsmetingen worden uitgevoerd vóór de eigenlijke bouw van het windmolenpark en tijdens exploitatie van het windmolenpark. Met de geluidsmetingen vóór de bouw van het windmolenpark wordt het achtergrondgeluid vastgelegd dat eventueel als normwaarde kan gehanteerd worden i.p.v. de richtwaarde (zie hoger). 

Met de geluidsmetingen tijdens exploitatie van het windmolenpark worden de geluidsimmissies van het windmolenpark gecontroleerd.


> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Geluidsmetingen windturbines - Pans Consultancy

Geluidsstudies windturbines voor VLAREM-II

In het kader van de milieuvergunningsaanvraag wordt een gedetailleerde geluidsstudie opgemaakt. In deze geluidsstudie worden m.b.v. een computersimulatiemodel de geluidsimmissies van het windmolenpark berekend conform de voorgeschreven rekenvoorschriften van VLAREM-II voor het windturbinegeluid.


> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Studies windturbinegeluid - Pans Consultancy