Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Gebouwen   >   Zaalakoestiek

Zaalakoestiek - Pans Consultancy


Zaalakoestiek - Pans Consultancy


Zaalakoestiek - Pans Consultancy

Zaal- of ruimteakoestiek houdt zich bezig met het gedrag van geluid in omsloten ruimten.

Zaalakoestiek bestudeert het ontwerp en de uitvoering van ruimten in gebouwen zodat het gewenste geluid juist kan worden waargenomen en gewaardeerd. Het gaat hier zowel over alledaagse woon- en werkruimten als over prestigieuze concert- en congreszalen.

De akoestische eisen die aan een ruimte worden gesteld hangen af van het gebruiksdoel van die ruimte. Zo vraagt overdracht van spraak een "drogere" akoestiek. Bij de uitvoering van muziek is eerder een bepaalde "galm" gewenst.

Een optimaal akoestisch ontwerp is altijd een soort compromis: in een huiskamer wil men spreken én naar radiomuziek luisteren. In een landschapskantoor wil men ongestoord kunnen werken én telefoneren. In een kerk moet spraak worden verstaan én orgelmuziek tot zijn recht komen. In bepaalde situaties kiest men voor een "variabele akoestiek" waarbij de  akoestische condities van de ruimte worden aangepast in functie van het geboden programma. Dit kan d.m.v. variabele constructies zoals gordijnen, beweegbare plafond- en wandpanelen of door toepassing van elektro-akoestische systemen (creëren van kunstmatige reflecties, galm en achtergrondgeluiden).

Zaalakoestiek - Pans Consultancy

De akoestiek van een ruimte wordt bestudeerd met behulp van een aantal fysische parameters. Eén van de belangrijkste parameters is de nagalmtijd van een ruimte. Het is de tijd die nodig is vooraleer de geluidenergie geabsorbeerd wordt door de aanwezige materialen en de lucht. Een juiste nagalmtijd is noodzakelijk voor een "goede akoestiek". Nagalmtijd is belangrijk voor de spraakverstaanbaarheid en voor de manier hoe muziek klinkt in een ruimte. De spraakverstaanbaarheid wordt sterk bemoeilijkt naarmate er meer galm in de ruimte aanwezig is. Voor een woon- en kantoorruimte is een korte nagalmtijd gewenst. Voor een concert- en operazaal is een langere nagalmtijd gewenst. 


Om een ruimte met een "goede akoestiek" te kunnen verzekeren is bijzondere aandacht en begeleiding noodzakelijk van een akoestisch expert. Lees hieronder hoe wij u kunnen helpen met uw akoestisch project.  

Wat wij doen voor U

Geluidsmetingen voor zaalakoestiek

Met behulp van geluidsmetingen in een bestaande ruimte worden de voornaamste akoestische eigenschappen vastgesteld. De akoestische eigenschappen van de opgemeten ruimte worden beoordeeld i.f.v. het gebruiksdoel van die ruimte. 

Voor de beoordeling van de gemeten akoestische parameters wordt beroep gedaan op meet- en richtwaarden uit ons databestand en studie- en literatuursgegevens.

   

> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.    

Geluidsmetingen zaalakoestiek - Pans Consultancy

Akoestisch advies, begeleiding en werfopvolging

Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden particulieren, architecten, studiebureaus en aannemers zowel bij nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Wij geven onder andere advies bij de vormgeving en inrichting van een ruimte en over de te gebruiken materialen en/of constructies om de akoestische eigenschappen van een bestaande of nieuwe ruimte zo goed mogelijk af te stemmen op het gebruiksdoel ervan.


Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Advies en begeleiding zaalakoestiek - Pans Consultancy