Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Muziek

Muziekgeluid - Pans Consultancy

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

De regelgeving over geluidsnormen voor muziekactiviteiten werd ingevoerd op 1 januari 2013 door de Vlaamse Regering en geldt overal in Vlaanderen (en dus niet in Brussel en Wallonië).

Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …).

Muziekgeluid - Pans Consultancy

Omgevingsnormen voor muziekgeluid

Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit (omgevingsnormen) met de bedoeling overlast te beperken. De omgevingsnormen zijn volledig opgenomen in hoofdstuk 4.5, 5.32 en 6.7 van de Vlaamse milieureglementering (VLAREM).

Wat wij doen voor U

Akoestisch onderzoek voor VLAREM II

De uitvoering van een akoestisch onderzoek conform de richtlijnen van Vlarem houdt een geluidsmeetcampagne in waarbij het muziekgeluid buiten de inrichting wordt beoordeeld t.o.v. de omgevingsnormen van Vlarem II. 

Een akoestisch onderzoek wordt verricht met of zonder muziekactiviteiten in de inrichting. Bij een normale/representatieve muziekactiviteit in de inrichhting wordt een meetcampagne opgezet die het muziekgeluid binnen en buiten de inrichting registreert. Bij een meetcampagne zonder  muziekgeluid in de inrichting wordt gebruik gemaakt van een ruisbron. 

Een akoestisch onderzoek geeft aan welk geluidsniveau in de inrichting kan gehanteerd worden om binnen de Vlarem omgevingsnormen te blijven.   

 

> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.    

Akoestisch onderzoek en sanering muziekgeluid - Pans Consultancy