Pans Acoustical Consultancy   >   Referenties   >   Milieueffectrapportage

In onderstaande tabel zijn onze voornaamste referenties gegeven voor milieueffectrapporten waarin de discipline geluid en trillingen werd uitgewerkt door erkend deskundige Patrick Pans.

Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse Overheid (LNE) is een databank aangemaakt waarin alle plan- en project-MER's kunnen worden geraadpleegd. U kan plan- en project-MER's opzoeken via de locatie, een trefwoord of de dossiercode.

De MER-databank van LNE vindt u via deze link.