Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Verkeer


Verkeerslawaai - Pans ConsultancyVerkeerslawaai - Pans ConsultancyVerkeerslawaai - Pans Consultancy

Verkeerslawaai

Verkeer is één van de voornaamste bronnen van omgevingslawaai met wegverkeer als grootste oorzaak. Voor omwonenden aan spoorwegen of luchthavens kan het geluid van deze transportmodi wel overheersen.

Geluidshinder ten gevolge van verkeer is een actueel en prangend probleem in Vlaanderen. Meer dan 25% van de Vlamingen is in zekere mate gehinderd door geluid. Verkeerslawaai vormt de  belangrijkste hinderbron.


Effecten op de gezondheid

Verkeerslawaai heeft verschillende nadelige effecten op de gezondheid van de mens. Dit kan gaan van ergenis, boosheid, slaapverstoring tot depressies, verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten (hartinfarct).


Regelgeving

Sinds 2002 bestaat er een Europese richtlijn (2002/49/EG) die tot doel heeft de hinder en schadelijke effecten veroorzaakt door omgevingslawaai van wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties in te perken. Deze richtlijn werd omgezet in VLAREM via het Besluit van de Vlaasme Regering van 22/07/2005 (B.S. van 31/08/2005). 

In de eerste implementatiefase (referentiejaar 2006) werden geluidsbelastingskaarten en geluidsactieplannen opgemaakt voor de belangrijkste wegen, spoorwegen, luchthavens en agglomeraties. In de tweede implementatiefase (referentiejaar 2011) kwamen alle belangrijke wegen, spoorwegen en agglomeraties binnen het Vlaamse Gewest aan bod. Elke vijf jaar worden de geluidsbelastingskaarten en actieplannen geëvalueerd en zo nodig aangepast.


Maatregelen

Om het verkeerslawaai in te perken bestaan er verschillende geluidsreducerende maatregelen. De maatregelen kunnen zowel technische ingrepen zijn als sociaal-economische maatregelen (subsidies, bewustmaking). Ze kunnen worden opgesplitst naargelang de ingreep: aan de bron, aan de overdrachtsweg of bij de ontvanger:

- Maatregelen aan de bron: stille voertuigen, geluiddempende wegverharding, snelheidsbeperking.

- Maatregelen aan de overdrachtsweg: geluidsschermen, tunnels, vegetatie, ruimtelijke ordening.

- Maatregelen bij de ontvanger: geluidsisolatie, bouwontwerp (gebouw als buffer).

Wat wij doen voor U

Geluidsmetingen voor verkeerslawaai

Pans Consultancy is erkend voor de uitvoering van officiële geluidsmetingen.

Wij beschikken over klasse 1 meetapparatuur voor de uitvoering van allerhande officiële metingen: Kortstondige (bemande) metingen van enkele minuten tot uren en langdurige (onbemande) metingen van enkele dagen tot weken.

Pans Consultancy heeft ruime ervaring met geluidsmetingen en biedt een snelle service tegen de voordeligste prijs voor bedrijf én particulier.  

   

> Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak of offerte.    

Geluidsmetingen voor verkeerslawaai - Pans Consultancy

Geluidsstudies voor verkeerslawaai

Pans Consultancy is erkend voor de uitvoering van officiële geluidsstudies en het opstellen van geluidsaneringsrapporten

Om het verkeerslawaai te onderzoeken beschikken wij over een driedimensionaal rekenmodel. Het rekenmodel laat toe om het verkeerslawaai van een toekomstige situatie te voorspellen. In het geval van een bestaande situatie wordt met het simulatiemodel het effect onderzocht van geluidsreducerende maatregelen. 

Pans Consultancy heeft ruime ervaring met geluidsstudies en biedt een snelle service tegen de voordeligste prijs voor bedrijf én particulier.  

Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak of offerte.  

Studies voor verkeerslawaai - Pans Consultancy