Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Burenlawaai

Burenlawaai - Pans Consultancy

Als u geluidshinder heeft van uw buren, dan helpt het vaak om eerst met elkaar te praten voor u andere acties onderneemt. Misschien is uw buur zich er niet eens van bewust dat hij/zij anderen hindert. 


Als communiceren met uw buren niet gaat, kan u de hulp van de gemeentelijke diensten (zoals politie) inschakelen. Indien het burenlawaai niet opgelost geraakt kan u gerechtelijke stappen ondernemen.


Juridisch is er pas sprake van geluidsoverlast als er een wet, normen of regels worden overtreden of als de geluidshinder voortkomt uit 'onrechtmatig handelen'. 

Sommige gemeenten hebben specifieke reglementeringen maar in de meeste situaties is er geen wettelijk normenkader met betrekking tot burenlawaai


Bij een juridische kwestie kan u zich best laten bijstaan door een onafhankelijke geluidsdeskundige om de geluidsoverlast op een objectieve manier te laten vaststellen. De geluidsexpert zal dit doen via een gepaste meetcampagne en steunende op een eventueel normenkader, richtlijnen en/of relevante studies en literatuur.Wat wij doen voor U

Geluidsmetingen voor burenlawaai

Geluidshinder tussen buren kan veroorzaakt worden door o.a. luide muziek, luchtventilatie- of aircosysteem, warmtepomp enzovoort. 

Via geluidsmetingen wordt de geluidsoverlast vastgesteld. De vaststelling gebeurt via een kortstondige of langdurige geluidsmeetcampagne (van enkele minuten tot enkele dagen of weken) al naargelang de situatie. 

De geluidsbelasting wordt op een vakkundige en objectieve manier beoordeeld, vergeleken met richt- of normwaarden en een officieel meetrapport wordt opgemaakt dat bruikbaar is voor juridische doeleinden.


> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Geluidsmetingen en advies burenlawaai - Pans Consultancy