Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Industrie

Pans Consultancy is erkend voor de uitvoering van studies en geluidsmetingen met betrekking tot industriegeluid.

Met industriegeluid wordt bedoeld geluid afkomstig van industriële en technische installaties. Dit kunnen zijn (wind)turbines, compressoren, motoren, transformatoren, ventilatoren, metaal- en houtbrekers, transportbanden, koel- en ventilatiesystemen, warmtepompen, enz.     

Via onderstaande indeling navigeert u naar onze expertises binnen industriegeluid.


Het geluid van industriële en technische installaties wordt beperkt door middel van het wettelijk kader van VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).

Elke exploitant van een vergunningsplichtig bedrijf dient de nodige maatregelen te treffen om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. 

Het onderzoek naar de geluidsproductie en eventuele geluidssanering dient uitgevoerd door een VLAREM-erkend milieudeskundige

Pans Consultancy heeft de vereiste erkenning en expertise in huis voor het uitvoeren van akoestische onderzoeken en het opstellen en begeleiden van geluidsaneringsplannen.


lees meer


De lawaaiblootstelling op de werkplaats wordt beperkt door middel van het Koninklijk Besluit van 16/01/2006

Elke werkgever is verplicht de risico's van lawaaiblootstelling op de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen. 

Het onderzoek naar de lawaaiblootstelling op de werkplaats gebeurt via geluidsdosimetrie en/of de opmaak van geluidskaarten.     

Pans Consultancy heeft de nodige expertise in huis voor het uitvoeren van dergelijke metingen en het opstellen van geluidskaarten en geluidsaneringsplannen.


> lees meer


   Windturbines 

Industriegeluid - Pans Consultancy


Het geluid van windturbines wordt beperkt door middel van het wettelijk kader van VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). 

Elke exploitant dient via een officiële geluidsstudie aan te tonen dat het geluid van zijn windturbines voldoet aan het wettelijke kader van VLAREM. 

De geluidsstudie omvat een simulatieberekening van het verwachte windturbinegeluid en dient uitgevoerd door een VLAREM-erkend milieudeskundige.  

Pans Consultancy heeft de vereiste erkenning en expertise in huis voor het uitvoeren van studies en geluidsmetingen met betrekking tot windturbines.


lees meer