Pans Acoustical Consultancy   >    Expertise & diensten   >   Gebouwen   >   Bouwakoestiek

Bouwakoestiek - Pans Consultancy


Bouwakoestiek - Pans Consultancy


Bouwakoestiek - Pans Consultancy

Bouwakoestiek houdt zich bezig met het akoestisch comfort in woningen en gebouwen.

Bouwakoestiek bestudeert het ontwerp en de uitvoering van de bouwconstructie om ongewenste geluiden te weren en te verzwakken

Het akoestisch comfort in woningen en gebouwen wordt grotendeels bepaald door de prestaties op vlak van de lucht- en contactgeluidisolatie tussen twee ruimten, de geluidisolatie van de gevel en de beheersing van het lawaai van technische installaties en de nagalm van specifieke ruimten.

Om de akoestische prestaties van gebouwen te beoordelen bestaan er de normen NBN S01-400:1977 ("Criteria van de akoestische isolatie") en NBN S01-401:1987 ("Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek aan komfort in gebouwen te vermijden"). Deze normen zijn in de loop der jaren herzien. Voor woningen geldt er vanaf 2008 de norm NBN S01-400-1. Voor scholen geldt er vanaf 2012 de norm NBN S01-400-2. Voor kantoren, ziekenhuizen en hotels is een nieuwe norm (NBN S01-400-3) nog in opmaak.

De nieuwe normen zijn ontstaan uit de noodzaak om de akoestische vereisten beter af te stemmen op het huidige hogere omgevingslawaai en op de huidige wensen van de akoestische kwaliteit. In de akoestische normen zijn de eisen vastgelegd voor de luchtgeluidsisolatie, contactgeluidsisolatie, gevelgeluidsisolatie, het lawaai van technische installaties en de nagalm in specifieke ruimten. 

Bouwakoestiek - Pans Consultancy


Voor het akoestisch comfort in gebouwen wordt gewerkt met twee prestatieniveaus

Een normaal en verhoogd akoestisch comfort. Een normaal akoestisch comfort stelt 70% van de gebruikers tevreden en wordt als economisch verantwoord aanzien. De eisen voor een verhoogd akoestisch comfort worden gehanteerd wanneer de initiatiefnemers van het bouwproject speciale verlangens hebben of wanneer het contractueel wordt toegezegd aan de toekomstige gebruikers. Een verhoogd akoestisch comfort stelt meer dan 90% van de gebruikers bewoners tevreden.


Vandaag de dag vraagt nagenoeg elke bouwsituatie bijzondere aandacht en begeleiding van een akoestisch expert. Lees hieronder hoe wij u kunnen helpen met uw akoestisch project.

Wat wij doen voor U

Geluidsmetingen voor bouwakoestiek

De akoestische prestaties van een woning of gebouw worden in situ opgemeten. Dit zijn waarden voor de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen de verschillende ruimten en waarden voor de gevelgeluidsisolatieNaast de bepaling van de isolatiewaarden voor lucht- en contactgeluid worden metingen verricht ter beoordeling van het lawaai van technische installaties en de nagalmtijden in specifieke ruimten. 

Alle opgemeten bouwakoestische parameters worden beoordeeld conform de gangbare NBN normen.   

> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.    

Geluidsmetingen bouwakoestiek - Pans Consultancy

Akoestisch advies, begeleiding en werfopvolging

Vanaf de opmaak van het bestek tot de oplevering van het gebouw adviseren en ondersteunen wij architecten, studiebureaus en aannemers. 

Gedurende de periode van de bouwwerken is er werfopvolging en verlenen wij bijstand bij akoestische problemen of vraagstukken.


Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Advies en begeleiding bouwakoestiek - Pans Consultancy