Pans Acoustical Consultancy   >   Expertise & diensten   >   Industrie   >   Bedrijven en techn. installaties

Industriegeluid - Pans Consultancy
Industriegeluid - Pans Consultancy

Het geluid van industriële en technische installaties wordt beperkt door middel van het wettelijk kader van VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning).

Bedrijven of installaties met een zekere impact op het leefmilieu (vergunningsplichtige bedrijven) moeten in het bijzonder voldoen aan de geluidsvoorwaarden van hoofdstuk 4.5. van VLAREM-II.

Het specifieke geluid dat een bepaalde inrichting produceert, is beperkt tot een maximaal niveau. Het maximaal toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de vergunningstoestand van de inrichting, de periode van de dag, de gebiedsindeling volgens het gewestplan en de oorspronkelijke geluidskwaliteit van het gebied.

Als algemene voorwaarde stelt VLAREM dat elke exploitant de nodige maatregelen treft om de geluidsproductie aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken. De maatregelen zijn technologisch verantwoord en gebaseerd op de beste beschikbare technieken.

De exploitant laat een akoestisch onderzoek uitvoeren waarmee wordt aangetoond dat het specifieke geluid van zijn inrichting voldoet aan de VLAREM-geluidsnormen. Als het specifieke geluid niet voldoet aan de wettelijke normen laat de exploitant een akoestisch saneringsplan opstellen. Het saneringsplan omvat ondermeer een beschrijving van de akoestische maatregelen en uitvoeringstermijnen.


Een akoestisch onderzoek en saneringsplan conform VLAREM moet door een erkende geluidsexpert worden opgemaakt. Pans Consultancy heeft alle erkenningen in huis om officiële geluidsmetingen en akoestische onderzoeken uit te voeren en saneringsplannen op te stellen conform de richtlijnen van VLAREM.

Wat wij doen voor U

Akoestisch onderzoek en sanering voor VLAREM-II

Pans Consultancy is officieel erkend als VLAREM-geluidsdeskundige voor de uitvoering van akoestische onderzoeken en het opstellen van saneringsplannen. Wij onderzoeken en rapporteren volledig conform de richtlijnen van VLAREM-II.  

Dankzij onze ruime ervaring in industriegeluid bieden wij voor elk type bedrijf een kwalitatief onderzoek tegen de voordeligste prijs.


> Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.    

Akoestisch onderzoek en sanering VLAREM - Pans Consultancy

Geluidsmetingen voor VLAREM-II

Pans Consultancy is officieel erkend als VLAREM-geluidsdeskundige voor de uitvoering van geluidsmetingen. Wij meten volledig conform de richtlijnen van VLAREM-II.  

Wij beschikken over klasse 1 meetapparatuur voor de uitvoering van allerlei metingen: kortstondige (bemande) bronmetingen, langdurige (onbemande) omgevingsmetingen enz.

Dankzij onze ruime ervaring in meetcampagnes kunnen wij voor elk type bedrijf de voordeligste prijzen hanteren.


Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Geluidsmetingen VLAREM - Pans Consultancy

Geluidskaarten voor VLAREM-II

Pans Consultancy maakt geluidskaarten voor elke industriële site. 

De geluidskaarten worden opgemaakt met behulp van een reeks geluidsmetingen, zogenaamde rastermetingen. De geluidsmetingen worden uitgevoerd op de snijpunten van een regelmatig raster dat de te onderzoeken oppervlakte van de industriële site omvat. De meetdata wordt via een computerprogramma geïnterpoleerd tot een geluidscontourenkaart. De geluidskaart is een akoestische foto die u de mogelijkheid geeft om kritische geluidszones te identificeren, af te bakenen en gerichte saneringsmaatregelen te nemen.   


Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of concreet advies.

Geluidskartering VLAREM Pans Consultancy